Ağ Bileşenleri

Bilgi iletişiminin günümüzde kazandığı önem, teknolojideki hızlı ve sürekli gelişim; kurumların kesintisiz, yüksek hızda, güvenilir bir iletişim ağına sahip bilişim altyapısına ihtiyaç duymalarına neden olmaktadır.
Güçlü bir bilişim altyapısının en önemli noktalarından birisi, hiç kuşkusuz yenilikçi teknolojiler ile birlikte doğru tasarlanmış, sorunsuz ve kesintisiz çalışan bir ağ altyapısıdır.

DemirBT, ağ altyapısının profesyonelce, en güncel ağ teknolojileri ile tasarlanması, kurulumu ve yönetimi konularında yıllardır birçok firmanın farklı ihtiyaçlarına göre çözümler sunmuştur. Bunlarla beraber bilgiye daha kolay erişim talebine cevap veren altyapı ve uygulamalar, kurumları da güvenlik çözümlerinde bu hıza yetişmeye zorlamıştır. Kurumların en önemli öz kaynakları arasında bulunan “verinin” hangi formda olursa olsun korunması zorunludur.
Ağ bileşenleri çözümleri kapsamında, DemirBT olarak aşağıdaki süreçlerde hizmetler sunmaktayız: