Bilgi Sistemleri Risk ve Değerlendirme

Bilgi Teknolojilerinin standartlar ve yönergeler doğrultusunda çalışıp çalışmadığının belirlendiği kapsamlı bir çalışmadır.

Firmamızca geliştirilen özel yaklaşım sayesinde yapılan denetimde sadece firmaya ait bulgular ortaya çıkartılmakla kalmayıp aynı zamanda da firmanın “Olgunluk Seviyesi” ölçülmektedir. Bu sayede elde edilen veriler ışığında belirlenen mevcut durum ile hedeflenen durum arasındaki “Fark Analizi” çalışmaları yapılarak firmanın Olgunluk Seviyesi'nin artırılmasına yönelik uzun vadeli bir planlama çalışması gerçekleştirilmektedir.


BT denetimlerindeki kontrollerin amacı, denetçilere risklerin oluştuğu denetim alanlarındaki tüm yapıların bir kontrol listesi şeklinde BT birimleri ile değerlendirmesi için rehberlik sağlamaktır. Bu kontroller denetimin başlangıcında ilgili departmanlar ile beraberce belirlenen denetim alanlarında gerçekleştirilir.

BT kontrolleri, Bilgi Sistemleri bünyesindeki tüm fonksiyonlara ait politikalar, prosedürler, yönetim mekanizmaları tarafından belirlenmiş operasyonel işler ve tüm bunların bütünü olarak hazırlanmış belgeler olarak değerlendirilir.

Bilgi Sistemleri Risk ve Değerlendirme

Bilgi Teknolojilerinin standartlar ve yönergeler doğrultusunda çalışıp çalışmadığının belirlendiği kapsamlı bir çalışmadır.

Firmamızca geliştirilen özel yaklaşım sayesinde yapılan denetimde sadece firmaya ait bulgular ortaya çıkartılmakla kalmayıp aynı zamanda da firmanın “Olgunluk Seviyesi” ölçülmektedir. Bu sayede elde edilen veriler ışığında belirlenen mevcut durum ile hedeflenen durum arasındaki “Fark Analizi” çalışmaları yapılarak firmanın Olgunluk Seviyesi'nin artırılmasına yönelik uzun vadeli bir planlama çalışması gerçekleştirilmektedir.


BT denetimlerindeki kontrollerin amacı, denetçilere risklerin oluştuğu denetim alanlarındaki tüm yapıların bir kontrol listesi şeklinde BT birimleri ile değerlendirmesi için rehberlik sağlamaktır. Bu kontroller denetimin başlangıcında ilgili departmanlar ile beraberce belirlenen denetim alanlarında gerçekleştirilir.

BT kontrolleri, Bilgi Sistemleri bünyesindeki tüm fonksiyonlara ait politikalar, prosedürler, yönetim mekanizmaları tarafından belirlenmiş operasyonel işler ve tüm bunların bütünü olarak hazırlanmış belgeler olarak değerlendirilir.