KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Veri Nedir ?

Kişisel veri, en kısa tanımıyla bir gerçek kişiyle eşleştirilebilen her türlü bilgidir. Ticari hayatın olağan akışı içerisinde her an, her faaliyette mutlaka kişisel veri işlenmektedir.

7 Nisan 2016 itibariyle bu verilerin işlenmesi kanun yoluyla denetim altına alınmıştır. Bu sebepte her tacir, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketi için bir uyum süreci yönetmek ve bu kanundaki şartlara uyumlu olarak faaliyetlerini sürdürmekle yükümlüdür.

Veri Sorumlusu Kimdir ?

Veri Sorumlusu; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek ve tüzel kişiye denir.

Dolayısıyla ticari faaliyet gösteren tüm şirketler (şahıs şirketleri de dahil olmak üzere) veri sorumlusudur.


DemirBT KVKK Servisleri Kapsamı

DemirBT Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu uzman hukuk danışmanları ile birlikte hukuki analiz, teknik analiz ve dönüşüm süreçleri kapsamında değerlendirmektedir.

Yasa kapsamındaki sorumluluk sahiplerinin konu ile ilgili bilinçlendirilmesi, süreçte alınması gerekli teknik tedbirlerin adım adım kontrol edilmesi ardından değerlendirme raporlarının hazırlanması ve sonrasında ilgili raporlar eşliğinde teknik tedbirlerin uygulanması desteğini sağlamaktadır.

KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Veri Nedir ?

Kişisel veri, en kısa tanımıyla bir gerçek kişiyle eşleştirilebilen her türlü bilgidir. Ticari hayatın olağan akışı içerisinde her an, her faaliyette mutlaka kişisel veri işlenmektedir.

7 Nisan 2016 itibariyle bu verilerin işlenmesi kanun yoluyla denetim altına alınmıştır. Bu sebepte her tacir, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketi için bir uyum süreci yönetmek ve bu kanundaki şartlara uyumlu olarak faaliyetlerini sürdürmekle yükümlüdür.


Veri Sorumlusu Kimdir ?

Veri Sorumlusu; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek ve tüzel kişiye denir.

Dolayısıyla ticari faaliyet gösteren tüm şirketler (şahıs şirketleri de dahil olmak üzere) veri sorumlusudur.


DemirBT KVKK Servisleri Kapsamı

DemirBT Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu uzman hukuk danışmanları ile birlikte hukuki analiz, teknik analiz ve dönüşüm süreçleri kapsamında değerlendirmektedir.

Yasa kapsamındaki sorumluluk sahiplerinin konu ile ilgili bilinçlendirilmesi, süreçte alınması gerekli teknik tedbirlerin adım adım kontrol edilmesi ardından değerlendirme raporlarının hazırlanması ve sonrasında ilgili raporlar eşliğinde teknik tedbirlerin uygulanması desteğini sağlamaktadır.