Picus Security Hakkında

Picus, kurumların siber güvenlik seviyelerini etkin olarak yönetmek için sürekli güvenlik doğrulama ve iyileştirme çözümleri sunmaktadır.
Picus Platformu, gerçek tehditleri risk oluşturmadan simüle ederek kurumların güvenlik sistemlerinin etkinliğini ölçer ve iyileştirme önerilerinde bulunur.
Picus, karmaşık güvenlik araçlarının ve süreçlerinin daha iyi yönetilmesi için gereken bilgiyi sağlamaktadır.

Yeni tehditlere karşı hazırlıklı ol

Standart güvenlik yaklaşımları, zayıflıkları tespit etmeye yöneliktir. Picus ise gerçek tehdit örneklerinden hareketle potansiyel saldırıların etkilerini ortaya çıkarır ve sürekli olarak güvenliği iyileştirme üzerine yoğunlaşır.

Mevcut yatırımı daha verimli kullan

Gelişen tehditler karşısında kurumlar yeni çözümlere yönelirken güvenlik yapısındaki karmaşıklık da doğru orantılı olarak artmaktadır. Picus mevcut güvenlik yatırımını koruyarak tehditlere karşı daha verimli kullanılması için iyileştirme önerileri sunar.

Siber saldırıya karşı proaktif ol

Birçok güvenlik çözümü test ortamında güvenliğin sınırlı olarak analizine odaklanır. Picus operasyonel üretim ortamlarında tamamen ‘risksiz’ ve sürekli olarak güvenliğin doğrulanmasını sağlamaktadır.

Zamanınızı Daha Verimli Kullanın

Siber ataklara hazırlık seviyesini otomatik olarak test ederek güvenlik ekiplerinin eforlarını bu açıkları kapatmaya harcamasını sağlayın.

SİBER TEHDİT SİMÜLASYONU VE İYİLEŞTİRMESİ İÇİN SÜREKLİ GÜVENLİK DOĞRULAMASI

Artan güvenlik riskleri ile başa çıkmada savunma ve tespit teknoloji yatırımları başlangıç noktası olarak düşünülmelidir. Güvenlik risklerinin etkilerinin azaltılması ancak bu tehditlerin kurum ağlarındaki faaliyetinin doğrulanması ve ölçülmesi sonucunda ortaya çıkan etkili güvenlik iyileştirme önerilerinin uygulanması ile mümkün olmaktadır.

Tehdit Merkezli Güvenlik Yaklaşımının İhtiyacı Olarak ‘Atak Simülasyonu ve Doğrulaması’

Kurumların gerçek tehditlere karşı durumunu ve mevcut güvenlik yatırımlarının verimliliğini değerlendirmek için güvenlik simülasyonu ile doğrulanması ve değerlendirilmesidir.
Picus, saldırganların kullandığı yöntemlerle kurum altyapısının zayıf noktalarını tespit etmekte ve uygulanabilir güvenlik iyileştirme önerileri sunmaktadır.
Bugünün tehdit ortamı sürekli olarak gelişmekte ve değişmektedir. Bu gelişen ve değişen tehditlere karşı etkin mücadele de yeniliği ve adaptasyonu gerektirmektedir. Tehdit ortamının azaltılması, çeşitli saldırı tekniklerinin kurum ağlarında doğrulanması ve uygun iyileştirme bilgisi ile devamlı olarak ölçülerek mümkün olmaktadır.

Tehdit Merkezli Güvenlik Yaklaşımının İhtiyacı Olarak ‘Atak Simülasyonu ve Doğrulaması’

Kurumların gerçek tehditlere karşı durumunu ve mevcut güvenlik yatırımlarının verimliliğini degerlendirmek için güvenlik simülasyonu ile doğrulanması ve değerlendirilmesidir.
Picus, saldırganların kullandığı yöntemlerle kurum altyapısının zayıf noktalarını tespit etmekte ve uygulanabilir güvenlik iyileştirme önerileri sunmaktadır.
Bugünün tehdit ortamı sürekli olarak gelişmekte ve değişmektedir. Bu gelişen ve degisen tehditlere karşı etkin mücadele de yeniliği ve adaptasyonu gerektirmektedir. Tehdit ortamının azaltılması, çesitli saldırı tekniklerinin kurum ağlarında doğrulanması ve uygun iyileştirme bilgisi ile devamlı olarak ölçülmesi ile mümkün olmaktadır.