Dijital Dönüşüm

Kurum, şirket veya organizasyonların dijital çağa ayak uydurmak için, analog ve manuel olarak yürüttükleri süreçlerin, fonksiyonların ve görevlerin uçtan uca dijital ortama taşınmasıdır.Dijital dönüşüm; teknoloji dönüşümü değil iş yapma şeklinin dönüşümüdür.

Şirketler, iş yapış şekillerindeki değişiklikler sayesinde daha önce hiç odaklanmadıkları iş süreçlerini de yeniden değerlendirme ve geliştirme olanağı bulmaktadır. Dijital dönüşüm sonrasında ulaştıkları büyük verileri anlamlandırarak yeni, farklı stratejiler geliştirme ve daha verimli çalışma modelleri üzerinde kurgular oluşturmaya başlama fırsatını da yakalamış olacaklardır.

DemirBT, kurumların dijital dönüşüm süreçlerini; insan, süreç ve teknoloji unsurları ile değişime sürekli adapte olarak yönetmektedir.