Güvenlik

Günümüzde kurumların en önemli kaynakları arasında olan verinin ve kurum bilgilerinin, fiziksel ve dijital ortamda korunması büyük önem taşımaktadır. Bu varlıkların güvenliğinde meydana gelecek zafiyetler, kurumlar için sadece maddi kayıplara değil, geri dönüşü uzun yıllar alan itibar kayıplarına da yol açabilmektedir. Bu kapsamda BT güvenliği için atılacak adımlar bu tarz kayıplara sebebiyet vermemek adına bütünlük içinde olmalıdır.


Kurumların faaliyet gösterdikleri sektörün standartları gereği ortaya çıkan güvenlik ihtiyaçlarına göre hareket etmeleri oldukça önemlidir. DemirBT, MSSP (Managed Security Services Provider) iş ortakları ile beraber, her ölçekten ve her sektörden firmalar için yönetilen hizmetler kapsamında çözümler üretmektedir. Güvenlik süreçleri, firewall, endpoint, ZTNA, SIEM, SOAR, DLP gibi farklı bakış açıları ile merkezi olarak uçtan uca yönetilmektedir.

Bununla beraber, kurum çalışanlarına farkındalık kazandırmak adına eğitim ve tavsiyeler verilerek insan faktöründen kaynaklanabilecek güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır.

Güvenlik

Günümüzde kurumların en önemli kaynakları arasında olan verinin ve kurum bilgilerinin, fiziksel ve dijital ortamda korunması büyük önem taşımaktadır. Bu varlıkların güvenliğinde meydana gelecek zafiyetler, kurumlar için sadece maddi kayıplara değil, geri dönüşü uzun yıllar alan itibar kayıplarına da yol açabilmektedir. Bu kapsamda BT güvenliği için atılacak adımlar bu tarz kayıplara sebebiyet vermemek adına bütünlük içinde olmalıdır.
Kurumların faaliyet gösterdikleri sektörün standartları gereği ortaya çıkan güvenlik ihtiyaçlarına göre hareket etmeleri oldukça önemlidir. DemirBT, MSSP (Managed Security Services Provider) iş ortakları ile beraber, her ölçekten ve her sektörden firmalar için yönetilen hizmetler kapsamında çözümler üretmektedir. Güvenlik süreçleri, firewall, endpoint, ZTNA, SIEM, SOAR, DLP gibi farklı bakış açıları ile merkezi olarak uçtan uca yönetilmektedir.

Bununla beraber, kurum çalışanlarına farkındalık kazandırmak adına eğitim ve tavsiyeler verilerek insan faktöründen kaynaklanabilecek güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır.