Sanallaştırma

Fiziksel kaynakları ihtiyaçlar doğrultusunda performans, iş sürekliliği, güvenilirlik, hızlı yedekleme, vakit ve veri kaybı olmadan hızlı geri yükleme ile birlikte, istenilen kadar mantıksal parçalara bölerek toplam verimliliği optimize etme sürecine sanallaştırma denir.

Sanallaştırma ile birlikte daha az fiziki kaynak kullanılmakta, atıl durumdaki kaynaklardan verimlilik sağlanmakta, satın alınan ve yönetilen cihaz sayısının azalması ile birlikte sahip olma maliyeti düşürülmekte, böylece hem yönetim hem de işletme süreçlerine katkıda bulunulmaktadır.

DemirBT olarak sanallaştırma çözümleri kapsamında aşağıdaki süreçlerde hizmetler sunmaktayız: